SilentHeroes Forums

Full Version: Viggen flyger än i DCS
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: th_932417416_01_122_392lo.jpg]

Men titta där! Någonting som ingen har sett någonsin.  Smile


[Image: th_932419746_02_122_571lo.jpg]

Ett customskin gjort bara åt mig, för där står det BOSSMAN, mitt spel-öknamn
ända sen Unreals dagar!  Cool

Bråvallas emblem och Norrköpings stadsvapen!  Smile


[Image: th_932420439_04_122_598lo.jpg]

Det är inte riktigt klart än, men i mina ögon ser det helt perfekt ut!


[Image: th_932421117_05_122_52lo.jpg]

Och det finns än så länge bara i ett enda exemplar!  Cool


[Image: th_932422359_06_122_339lo.jpg]

Det är min skytteinstruktör som skapar såhär mäktiga målningar!  Heart- - - - -

https://www.youtube.com/watch?v=tCVHNMZ98wE
Stiligt Big Grin