SilentHeroes Forums

Full Version: SH Gathering
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Det börjar bli dax för spel, Luciakrig kanske?

[Image: ch_odeo_preview4_s.jpg]
Kul ! hittade precis hit.. ville prova Battlefield 1942 och kom på att jag ju spelade denna modden väldigt mycket Smile

Hur funkar det idag? Kan man spela BF1942 online? Och går det spela mods online också? Finns det servrar?

Var laddar man ner allt? Kostar det något?
Jaaa! Ett storslag vore super! Smile
Klart man e me.

Stund, Ställe, packlista, passningsalternativ?
Det vore inte helt fel! Får leta fram den gamle cdskivan Big Grin